Tijdens het kennismakingsgesprek bekijkt de professional welk traject het beste aansluit bij de vraag. Daarnaast worden de kosten en vergoedingsmogelijkheden besproken. Zo komt u nooit voor verassingen te staan.

PGB
Begeleiding en hulpverlening van kinderen en jongeren tot 18 jaar kan geboden worden vanuit een PGB. Tribus pro kan u helpen met de aanvraag hiervan.

ZORG IN NATURA (ZIN)
Tribus pro heeft een contract voor jeugdhulp in de regio Drechtsteden. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan er daarom ook gekozen worden voor zorg in natura.

AANVULLENDE ZORGVERZEKERING
Voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar kan de begeleiding of hulpverlening gedeeltelijk vergoed worden uit uw aanvullende verzekering*. Tribus pro kijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn m.b.t. de vergoedingen en de eigen bijdrage.

*Manon van den Heuvel en Helena Hoex zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Kijk op de website van de NFG voor de vergoedingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Komt u er zelf niet uit of heeft u vragen over de vergoedingsmogelijkheden? Stuur ons dan een mail met uw geboortedatum, BSN en relatienummer van uw zorgverzekering via info@tribuspro.nl.