DIAGNOSTIEK

Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt onderzocht wat er nodig is en welke behandeling het best passend is. Mocht dit nog niet helemaal duidelijk zijn dan kan er eerst onderzoek gedaan worden om te kijken hoe de klachten het best aangepakt kunnen worden. Wij betrekken altijd de opvoeders bij het onderzoek en het liefste ook de school. Een onderzoek bestaat vaak uit gesprekken, vragenlijsten, testen en observaties. Nadat het onderzoek is afgerond maken wij hier een onderzoeksverslag van wat in een gesprek verder toegelicht kan worden.

Wij stellen momenteel nog geen diagnoses. In de toekomst is dit wel mogelijk.

GEDRAGSSCREENING

Wanneer het nog niet duidelijk is wat er precies aan de hand is kan er eerst een gedragsscreening worden uitgevoerd. Hierbij worden verschillende vragenlijsten door de opvoeders en de leerkracht ingevuld. Wanneer het kind oud genoeg is kan hij/zij zelf ook vragenlijsten invullen. Een gedragsscreening brengt de klachten in kaart en clustert deze waardoor er meer zicht ontstaat op de problematiek.

SOCIAAL-EMOTIONEEL

Als het kind/de jeugdige moeite heeft met sociale contacten of het lastig vindt om zijn/haar emoties te reguleren kunnen wij sociaal-emotioneel onderzoek uitvoeren. Zo kunnen we erachter komen wat er aan de hand is. Tijdens het onderzoek kijken we naar de sociale- en emotionele ontwikkeling van het kind. Vaak vragen wij ouders en leerkrachten om een aantal vragenlijsten in te vullen zodat wij een compleet beeld kunnen vormen.

SCHOOLFUNCTIONEREN

Als het kind/de jeugdige vast loopt op school kunnen wij onderzoeken waardoor dit komt. Hierbij wordt gekeken naar onder anderen motivatie, taakgerichtheid, planmatigheid en sociale relaties.

INTELLIGENTIE

Wanneer er vragen zijn omtrent het cognitieve vermogens kan er een intelligentieonderzoek worden gedaan. Hierbij wordt er zowel gekeken naar aangeleerde kennis  als naar begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Door middel van dit onderzoek wordt duidelijk wat de sterke kanten van het kind/de jeugdige zijn, maar ook wat hij/zij nog lastig vindt.

BEHANDELING

Bij Tribus pro zijn er verschillende behandel mogelijkheden zowel individueel als in een kleine groep. Daarnaast biedt Tribus pro ook opvoedondersteuning aan. Tijdens het intakegesprek worden de klachten goed uitgevraagd en wordt bepaald waar het behandelplan zich in eerste instantie op zou moeten richten. Hierbij luisteren wij naar de wens van de ouders en het kind. Als er vanuit onze rol als expert iets anders wordt gezien dan tijdens het intakegesprek naar voren kwam dan gaan wij hierover het gesprek aan en zoeken we naar mogelijkheden.

PSYCHO-EDUCATIE

Wanneer er eerder een diagnose is gesteld kan er nogal veel op het kind of jou als ouder af komen en zijn er misschien ook wel veel vragen zonder antwoord. Met psycho-educatie wordt er geprobeerd om antwoord te geven op alle vragen en wordt er uitleg gegeven over wat de diagnose allemaal betekent. Dit kan voor zowel de opvoeders als voor het kind/de jeugdige erg waardevol zijn. Ook wanneer er geen sprake is van een diagnose maar wel van problematiek is het prettig om dit goed te kunnen begrijpen. Door uitleg over de problematiek begrijpen ouders en kinderen ook beter waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt in de behandeling. Op deze manier wordt je als ouder en kind eigenaar van de problematiek en de oplossing.

COGNITIEVE GEDRAGS THERAPIE

CGT is een wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethode die bij veel verschillende hulpvragen ingezet kan worden. Tijdens de behandelingen wordt geprobeerd om de gedachten en gevoelens zo te veranderen dat het kind/de jeugdige zich fijner zal gaan voelen. Bij Tribus pro hebben we verschillende protocollen waaruit wij werken, zoals ‘COMET’ bij zelfbeeldproblematiek, ‘Pak Aan” bij depressieve klachten, ‘Verwerken en Versterken’ en Write Junior’ bij het verwerken van traumatische ervaringen, ‘Bibbers de Baas’, en ‘Denken + Durven = Doen’ bij angstklachten.

EMDR

Bij kinderen met PTSS klachten of angstproblemen kunnen wij EMDR inzetten. EMDR is een wetenschappelijk effectief bewezen behandeling die kortdurend is. EMDR wordt meestal ingezet als onderdeel van een behandeling, na deze behandeling wordt aan doelen gewerkt middels trainingen of gesprekstherapie. Voor meer informatie over EMDR kan gekeken worden op de website van de Vereniging EMDR Nederland.

MOESTUIN

Samen met een vrijwilliger kunnen kinderen in een klein groepje leren samenwerken in een moestuin. Hierbij ligt de focus voornamelijk op sociale vaardigheden, emoties herkennen en omgaan met falen. Creativiteit en denken in mogelijkheden wordt aangewakkerd en dat terwijl kinderen met hun handen in de grond bezig zijn.