Tribus pro heeft de afgelopen jaren meerdere succesvolle samenwerkingsrelaties opgebouwd. Wij willen altijd de mogelijkheden verkennen om een samenwerking tot stand te brengen. Een succesvolle samenwerking waarin we elkaar weten te vinden in de regio, maar ook meer actieve samenwerkingsverbanden. Wanneer een jeugdige door meerdere aanbieders geholpen wordt, zoeken wij altijd de samenwerking d.m.v. overleg. Daarnaast proberen wij ook meer actieve samenwerkingen aan te gaan zoals hieronder beschreven.

Gemeente Alblasserdam: Brugcoachproject 2014-heden
De begeleiding door de brugcoach is er op gericht de overgang van de basisschool naar de brugklas zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen met het gezin wordt een plan gemaakt waarin staat beschreven op welke wijze het kind begeleid kan worden. Kinderen in groep 8 van de basisscholen in Alblasserdam, waarvan het ondersteuningsteam door inzicht en ervaring moeilijkheden op het voortgezet onderwijs voorziet, komen in aanmerking voor dit project.

Lucy van de Beek: Psychosociale begeleiding met paarden.
Lucy is een pedagoog die wij inhuren voor het geven van paardencoaching aan kinderen en jongeren. De begeleiding met paarden is zeer geschikt voor kinderen en jongeren met ADHD, faalangst of autisme. Kinderen leren spelenderwijs en worden getraind in sociale vaardigheden, zelfinzicht en het overwinnen van hun angsten.

Diagnostiek
Tribus pro heeft een goede samenwerking met verschillende gedragswetenschappers in de regio.