BEHANDELING

Bij Tribus pro zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Tijdens het intakegesprek worden de klachten uitgevraagd en wordt gezamenlijk bepaald waar de behandeling zich in eerste instantie op richt. Hierbij luisteren wij naar de wens van de opvoeders en het kind. Als er vanuit onze rol iets anders wordt gezien dan gaan wij hierover in gesprek en zoeken we naar mogelijkheden.

PSYCHO-EDUCATIE

Psycho-educatie betekent uitleg geven over de klacht of de diagnose. Uitleg over welke factoren van invloed zijn op het gedrag, hoe dit van invloed is op de omgeving en de wisselwerking hiertussen. Deze uitleg is verweven in onze behandelingen omdat inzicht en bewustwording de basis zijn om te kunnen leren en gedrag te doorbreken. Door uitleg over de problematiek begrijpen ouders en kinderen ook beter waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt in de behandeling. Op deze manier wordt je als ouder en kind de baas van de problematiek en de oplossing.

COGNITIEVE GEDRAGS THERAPIE

CGT is een wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethode die bij veel verschillende hulpvragen ingezet kan worden. Tijdens de behandelingen wordt geprobeerd om het gedrag, de gedachten en gevoelens zo te veranderen dat het kind zich fijner zal gaan voelen. Bij Tribus pro hebben we verschillende protocollen waaruit wij werken, zoals ‘COMET’ bij zelfbeeldproblematiek, ‘Pak Aan” bij depressieve klachten, ‘Verwerken en Versterken’ en ‘Write Junior’ bij het verwerken van traumatische ervaringen, ‘Bibbers de Baas’, en ‘Denken + Durven = Doen’ bij angstklachten.

EMDR

Bij kinderen met PTSS klachten of angstproblemen kunnen wij EMDR inzetten. EMDR is een wetenschappelijk effectief bewezen behandeling die kortdurend is. EMDR wordt meestal ingezet als onderdeel van een behandeling, na deze behandeling wordt aan doelen gewerkt middels trainingen of gesprekstherapie. Voor meer informatie over EMDR kan gekeken worden op de website van de Vereniging EMDR Nederland.

MOESTUIN

Samen met een vrijwilliger kunnen kinderen in een klein groepje leren samenwerken in een moestuin. Hierbij ligt de focus voornamelijk op sociale vaardigheden, emoties herkennen en omgaan met falen. Creativiteit en denken in mogelijkheden wordt aangewakkerd en dat terwijl kinderen met hun handen in de grond bezig zijn.

DIAGNOSTIEK

Soms is niet direct duidelijk wat er aan de hand is of waar de behandeling zich op moet richten. In dat geval kan diagnostisch onderzoek handig zijn. Wij betrekken altijd de opvoeders bij het onderzoek en het liefste ook de school. Een onderzoek bestaat vaak uit een combinatie van gespreksinformatie, testmateriaal en observaties. In het onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de vragen en advies gegeven. Het verslag wordt in een gesprek toegelicht.

GEDRAGSSCREENING

In een gedragsscreening worden de klachten uitgevraagd en geclusterd (gegroepeerd) waardoor er meer duidelijkheid en overzicht ontstaat. Daarnaast wordt zichtbaar in hoeverre het gedrag afwijkt van leeftijdsgenoten. Een gedragsscreening bestaat uit verschillende vragenlijsten die door de opvoeders, de leerkracht en eventueel het kind (afhankelijk van de leeftijd) worden ingevuld.

SOCIAAL-EMOTIONEEL

Als het kind vastloopt in sociale situaties of er zijn zorgen over de emotionele ontwikkeling dan kan sociaal-emotioneel onderzoek duidelijkheid geven. Zo kunnen we erachter komen wat er aan de hand is en hoe we een kind kunnen helpen.

INTELLIGENTIE

Wanneer er vragen zijn omtrent de cognitieve vermogens kan er een intelligentieonderzoek worden gedaan. Hierbij wordt er gekeken naar aangeleerde kennis, begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Doormiddel van intelligentieonderzoek wordt duidelijk wat de sterke kanten van het kind zijn, en waar het kind extra ondersteuning nodig heeft.