PERSOONLIJK

Je welkom voelen en merken dat je gezien en gehoord wordt. Dit maakt dat je kan ontwikkelen. Iedereen die bij ons komt voor hulp krijgt persoonlijke aandacht en er wordt  zorgvuldig te werk gegaan. Wij zijn een klein team waarbij kinderen en ouders zich vertrouwd kunnen voelen.

POSITIEF

Wij kijken naar de krachten van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen mogen zijn wie ze zijn. Het normaliseren van gedrag maakt dat we verder kunnen. Een kind een kind laten zijn die door fases heen gaat. Daarmee zeggen wij niet dat er geen diagnoses mogen zijn. Wij vinden wel dat er goed afgewogen moet worden of een diagnose helpend en noodzakelijk is.

SAMENWERKING

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met alle betrokkenen rondom het kind. Dit kan gaan over ouders, school maar ook over andere hulpverleners. Wij zijn van mening dat een goede samenwerking het kind alleen maar ten goede komt.

LAAGDREMPELIG

Wij vinden het belangrijk dat mensen ons makkelijk kunnen bereiken. We willen laagdrempeligheid uitstralen zodat korte lijnen ook echt kort zijn. Daarnaast vinden wij dat jeugdhulp eenvoudig is zonder ingewikkelde en bureaucratische procedures. Daarmee zeggen wij niet dat wij ons niet houden aan de wettelijk gestelde eisen maar wel dat wij het niet ingewikkelder willen maken dan strikt noodzakelijk is.

MAATWERK

Bij Tribus pro vinden wij dat elk kind uniek is en daarom maatwerk verdient. Wij vinden dat de begeleiding afgestemd moet worden op het kind. Samen met het kind ontdekken wij welke benadering of training het beste aansluit bij de hulpvraag, de begeleiding kan thuis plaatsvinden, op school of bij ons in de praktijk.

HUISELIJK

Doordat onze praktijk gevestigd is in een oud herenhuis hangt er een huiselijk en gezellige sfeer. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich snel op hun gemak voelen.