”Everybody is a genius. But if you jugde a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that its stupid”

-Albert Einstein

.

PERSOONLIJK

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Door goed te luisteren en te onderzoeken wat er nodig is, voelen mensen zich gehoord en gezien. Door de kleinschaligheid van onze praktijk is er persoonlijke aandacht voor iedereen.

NORMALISEREN

Onze focus ligt voornamelijk op de krachten en kwaliteiten van kinderen en ouders. Kinderen mogen zijn wie ze zijn met de bijbehorende ontwikkelingsfases die ze doorlopen. Wij vinden dat er goed afgewogen moet worden of een diagnose helpend en noodzakelijk is.

SAMENWERKING

Wij werken graag samen met alle betrokkenen rondom het kind zoals ouders, leerkrachten en andere hulpverleners. Een goede samenwerking komt ten goede van het kind, want verandering teweeg brengen lukt alleen als iedereen zich daarvoor inzet.

LAAGDREMPELIG

Wij vinden dat jeugdhulp eenvoudig kan, zonder ingewikkelde en bureaucratische procedures. Laagdrempelig betekent ook dat we toegankelijk en makkelijk bereikbaar zijn.

MAATWERK

Elke persoon is uniek en heeft andere mensen om zich heen die van invloed zijn. Wij stemmen de hulp af met alle betrokkenen, behoeftes en achtergronden.

HUISELIJK

Onze praktijk is huiselijk ingericht en er hangt een gezellige sfeer. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich snel op zijn gemak voelt.