Emotieregulatie 

Explosieve of temperamentvolle kinderen die worstelen met hun emoties en vaak intens kunnen reageren vragen veel van hun omgeving. Bij de behandeling van emotieregulatie problematiek vinden wij een nauwe samenwerking met de ouders belangrijk. Alleen samen kunnen we zoeken naar de oorzaken van de emotieregulatie problemen en kunnen we werken aan manieren om het kind te trainen. Een kind leren om zijn emoties te reguleren vergt van iedereen veel inzet en oefening.

In de behandeling wordt psycho-educatie gegeven, dat is uitleg over emoties en factoren die van invloed zijn op de gevoelens en gedragingen. Door samen te werken kunnen we leren wat het kind nodig heeft en hoe er aangesloten kan worden bij het kind zodat hij/ zij de volgende stappen kan nemen in zijn ontwikkeling op het gebied van emotieregulatie.

CGT

Bij de behandeling van emotieregulatie problematiek gebruiken wij de principes van de cognitieve gedragstherapie. Bij de start van de behandeling wordt meestal gebruik gemaakt van registratieformulieren om de frequentie en de ernst van de problematiek in kaart te brengen. Verder maken wij gebruik van verschillende gedragsinterventies, oefeningen, werkboeken en gesprekstechnieken.