Kosten

Tribus pro is gecontracteerd voor jeugdhulp in de regio Zuid Holland Zuid, dat betekent dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed wordt. Tijdens het kennismakingsgesprek worden altijd de mogelijke kosten besproken.

Wanneer er enkel een intelligentie onderzoek wordt gedaan, kunnen wij dit niet bij de zorgverzekeraar indienen en moeten deze kosten zelf worden betaald.

Op alle vormen van hulpverlening en diagnostiek zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden behandeling en diagnostiek

Op alle vormen van begeleiding, behandeling en diagnostiek bij Tribus pro zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De regels rondom privacy, dossiervorming, klachtafhandeling en bejegening van u zijn allemaal beschreven in de beroepscode van de SKJ en de NVO. Alle professionals bij Tribus pro zijn minimaal lid van de SKJ. Een deel van de professionals is aanvullend aangesloten bij de NVO.
  • Alles wat u bespreekt met uw professional is vertrouwelijk. Informatie hierover vindt u bij de SKJ en de NVO bij beroepscode.
  • Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de geheimhoudingplicht doorbroken mag worden. U kunt deze vinden in de Beroepscode van de SKJ en NVO of in de Meldcode van de Rijksoverheid.
  • Uw professional heeft een inspanningsverplichting en zal dientaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De professional heeft, echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de behandeling, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
  • De professional is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties), tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht voor is gegeven.
  • Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de behandeling, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
  • Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw professional. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie van de SKJ of de NVO.
  • Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders wordt het consult in rekening gebracht. Uitzondering is overmacht: ziekte en familieomstandigheden.
  • Voor de behandeling voor kinderen is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig.