AUTISME SPECTRUM STOORNIS

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) denken op een andere manier en dat maakt dat deze kinderen niet altijd worden begrepen. Een aantal kenmerken van ASS zijn problemen in de sociale en emotionele interactie, moeite met veranderingen, beperkte interesses, opvallendheden in de prikkelverwerking en/of herhaaldelijke bewegingen. Kinderen met ASS zijn allemaal uniek en laten dan ook allemaal ander gedrag zien.

In de behandeling wordt psycho-educatie gegeven, dat is uitleg over wat ASS is en wat dit betekent voor het kind en zijn gezin in het dagelijks leven. Ouders leren hoe zij kunnen aansluiten bij hun kind.

TOM-TRAINING

De ToM-training is gericht op het kind en helpt hen om emoties beter te begrijpen. Dit maakt dat ze sociale situaties minder lastig vinden en leren hoe ze in sociale situaties kunnen reageren.

GEEF ME DE 5

Ouders krijgen praktische handvatten op basis van de methode ”Geef me de 5”. Op deze manier kunnen ouders het kind nieuwe vaardigheden aanleren en leren zij hoe ze het beste met het kind kunnen communiceren.