ZELFBEELD

De ideeën, gedachten en overtuigingen die een kind over zichzelf heeft vormen het zelfbeeld. Wanneer een kind een negatief zelfbeeld heeft kan dit hem belemmeren in het dagelijks leven. Het kind denkt bijvoorbeeld snel dat hij iets niet kan en wil daardoor niet aan nieuwe dingen beginnen. Het kan ook zijn dat het kind snel boos wordt omdat hij denkt dat anderen hem niet aardig vinden.

Bij de behandeling wordt psycho-educatie gegeven, dat is uitleg over het zelfbeeld en de wisselwerking tussen nare gedachten en gevoelens en hoe ze van invloed zijn op ons gedrag en andersom. Bij Tribus pro bieden we onder andere de volgende behandelingen aan:

COMET

COMET staat voor Competitive Memory Training en is een effectieve cognitief-gedragstherapeutische training. De training helpt kinderen om een positiever zelfbeeld te krijgen doordat fijne herinneringen en positieve eigenschappen worden versterkt. Tijdens de behandeling trainen we de hersenen in positief denken waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en we stap voor stap werken aan een positief zelfbeeld. Dat kan er voor zorgen dat het gedrag verandert en het kind daardoor nog meer positieve ervaringen op kan doen.