.

HELENA

Orthopedagoog-generalist | mede-eigenaar | BIG: 09930848631

Kinderen ontwikkelen het beste als zij thuis en op school geholpen worden en daarom vind ik de samenwerking met ouders en leerkrachten erg belangrijk. In de behandeling maak ik gebruik van wetenschappelijke kennis waarbij ik nooit uit het oog wil verliezen dat elk mens uniek is! Hierdoor kan het zomaar zo zijn dat een methode niet aansluit bij uw kind, in dat geval zoeken we naar wat wel werkt. Mijn motto voor gezinnen is ‘opvoeden is steeds weer zoeken naar wat werkt’. Aansluiten bij wat een ander nodig heeft is mijn kracht.

Naast mijn werk kan ik erg genieten van de natuur waardoor ik met mijn gezin tot ontspanning kan komen. Mijn twee dochters helpen mij om de wereld weer te zien vanuit kinderogen en dat ervaar ik als een groot voordeel in mijn werk.

.

MANON

Systeemtherapeutisch werker | mede-eigenaar

Humor is een van mijn beste kwaliteiten en hierdoor bouw ik snel een goede samenwerkingsrelatie op met ouders en kinderen. Mensen ervaren mijn persoonlijkheid regelmatig als toegankelijk en laagdrempelig. Ik werk graag samen met andere professionals om doelen snel en effectief te bereiken.

Ik vind het waardevol als ik, tijdens een behandeling, kinderen kan helpen bij het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten. Ik vind het super mooi om te zien als kinderen en ouders een groei doormaken. Dat ik daar aan bij kan dragen maakt dat ik elke dag weer met plezier naar mijn werk ga. De stap naar hulpverlening voelt niet altijd makkelijk en ik bewonder mensen dan ook altijd wanneer zij deze stap zetten.

Waar ik persoonlijk erg van kan genieten is mijn gezin, samen spelen en lekker eten. Samen met anderen leuke dingen doen is waar ik energie van krijg.

.

.
SYLVIA

GZ-psycholoog | schoolpsycholoog | orthopedagoog | BIG: 99933682025

De emotionele ontwikkeling en het welbevinden van een kind stel ik graag centraal in diagnostiek en behandeling. Ik heb ervaren dat aandacht voor deze pijlers ervoor zorgt dat kinderen en jongeren prachtig tot ontwikkeling kunnen komen. Belangrijk hierin is het voor mij om te verbinden, te erkennen en er echt te zijn in de gesprekken met het kind en de ouders. Ik heb gewerkt binnen diverse onderwijssettings en ik betrek dan ook graag de schoolomgeving in de beeldvorming en advisering.

Naast mijn werk ga ik graag met mijn man en dochter van bijna 2 op reis naar Scandinavië en IJsland. We genieten daar van het lopen in de prachtige natuur. Eenmaal thuis hou ik van ‘slow living’. In alle rust eten, koffie drinken, kletsen en iets lekkers maken; daar geniet ik van.

.
ROBIN

Jeugd- en gezinsprofessional

.

Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar kwaliteiten en valkuilen. Niet de vraag ´Wat is er mis met je?´, maar ´Wat heb jij nodig?´ geldt voor mij als het startpunt bij aanvang van het behandeltraject. Sommige kinderen hobbelen feilloos door het leven richting de volwassenheidsfase, andere kinderen hebben net wat meer ondersteuning nodig. In sommige gevallen kan een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, autisme, angst, trauma, of een onveilige hechtingsstijl hieraan ten grondslag liggen. In de behandeling wil ik samen met ouders onderzoeken waar de unieke menselijke behoeften liggen van hun kind en hoe we de omgeving daarop kunnen laten aansluiten. Het ´(probleem)gedrag´ zie ik dan ook als een uiting van onvervulde menselijke behoeften. Normaliseren, verbinden en de relatie zijn thema’s die als een rode draad door mijn behandeltraject lopen. Ik geloof dat activiteitgericht werken helpt om toegang te krijgen tot het kind op emotioneel niveau en dat dit de mogelijkheid biedt om inzicht te krijgen in de belevingswereld en ontwikkelmogelijkheden. Deze bevindingen geef ik vervolgens weer terug aan ouders in de vorm van ouderbegeleiding.

.
JOLEIN

Orthopedagoog i.o.

.
Als orthopedagoog i.o. ben ik voortdurend bezig met het ontwikkelen van mijn kennis en vaardigheden zodat ik dit in de praktijk kan toepassen. Ik vind het belangrijk om een plek te creëren waarin een kind zich fijn en veilig genoeg voelt om dingen te delen. Naast aandacht voor de dingen die mis lijken te gaan, vind ik het belangrijk dat er ruimte wordt gemaakt voor positieve ervaringen en gedachten.

Momenteel doe ik in het kader van mijn studie onderzoek naar autismekenmerken en het leerpotentieel van kinderen als onderdeel van mijn masterscriptie. Verder vind ik het fijn om in mijn vrije tijd te koken, lezen en buiten te zijn. Heerlijk in de bossen wandelen of fietsen is iets waardoor ik mij volledig kan ontspannen.

.