.

HELENA

Orthopedagoog-generalist | mede-eigenaar | BIG: 09930848631

Ik heb affiniteit met hoogbegaafdheid, autisme, traumabehandeling en de behandeling van angsten. Kinderen ontwikkelen het beste als zij thuis en op school geholpen worden en daarom vind ik de samenwerking met ouders en leerkrachten erg belangrijk. In de behandeling maak ik gebruik van wetenschappelijke kennis waarbij ik nooit uit het oog wil verliezen dat elk mens uniek is! Hierdoor kan het zomaar zo zijn dat een methode niet aansluit bij uw kind, in dat geval zoeken we naar wat wel werkt. Mijn motto voor gezinnen is ‘opvoeden is steeds weer zoeken naar wat werkt’. Aansluiten bij wat een ander nodig heeft is mijn kracht.

Naast mijn werk kan ik erg genieten van de natuur waardoor ik met mijn gezin tot ontspanning kan komen. Mijn twee dochters helpen mij om de wereld weer te zien vanuit kinderogen en dat ervaar ik als een groot voordeel in mijn werk.

.

MANON

Systeemtherapeutisch werker | mede-eigenaar

Humor is een van mijn beste kwaliteiten en hierdoor bouw ik snel een goede samenwerkingsrelatie op met ouders en kinderen. Mensen ervaren mijn persoonlijkheid regelmatig als toegankelijk en laagdrempelig. Ik werk graag samen met andere professionals om doelen snel en effectief te bereiken.

Ik vind het waardevol als ik, tijdens een behandeling, kinderen kan helpen bij het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten. Ik vind het super mooi om te zien als kinderen en ouders een groei doormaken. Dat ik daar aan bij kan dragen maakt dat ik elke dag weer met plezier naar mijn werk ga. De stap naar hulpverlening voelt niet altijd makkelijk en ik bewonder mensen dan ook altijd wanneer zij deze stap zetten.

Waar ik persoonlijk erg van kan genieten is mijn gezin, samen spelen en lekker eten. Samen met anderen leuke dingen doen is waar ik energie van krijg.

.

BODINE

Orthopedagoog

Ieder kind is uniek! Ik vind het belangrijk om eerst goed te ontdekken wat er nodig is en waar de behoeftes liggen. Kleine stapjes maken zie ik als grote overwinningen voor het gezin. De samenwerking met ouders en andere betrokkenen vind ik erg belangrijk. Ik vind het van belang dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Niet iedereen praat gemakkelijk over gevoelens en kwetsbaarheden. Daarom maak ik in de behandeling ook gebruik van creatieve materialen zoals pastelkrijt, verf of klei. Door creatief bezig te zijn wordt er (on)bewust al gewerkt aan emoties en gedrag. Het uiteindelijke doel is dat het kind en de andere gezinsleden zich prettiger voelen.

Naast mijn passie voor het werken kinderen vind ik het ook fijn om sportief bezig te zijn. Daarnaast geef ik zeilles aan kinderen op een scoutinggroep en ben ik graag in de natuur. Dit geeft mij rust en zorgt ervoor dat ik de volgende dag weer met een frisse blik kinderen helpen.

.
SYLVIA

GZ-psycholoog | schoolpsycholoog | orthopedagoog | BIG: 99933682025

De emotionele ontwikkeling en het welbevinden van een kind stel ik graag centraal in diagnostiek en behandeling. Ik heb ervaren dat aandacht voor deze pijlers ervoor zorgt dat kinderen en jongeren prachtig tot ontwikkeling kunnen komen. Belangrijk hierin is het voor mij om te verbinden, te erkennen en er echt te zijn in de gesprekken met het kind en de ouders. Ik heb gewerkt binnen diverse onderwijssettings en ik betrek dan ook graag de schoolomgeving in de beeldvorming en advisering.

Naast mijn werk ga ik graag met mijn man en dochter van bijna 2 op reis naar Scandinavië en IJsland. We genieten daar van het lopen in de prachtige natuur. Eenmaal thuis hou ik van ‘slow living’. In alle rust eten, koffie drinken, kletsen en iets lekkers maken; daar geniet ik van.

.
ROBIN

Jeugd- en gezinsprofessional

.

Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar kwaliteiten en valkuilen. Niet de vraag ´Wat is er mis met je?´, maar ´Wat heb jij nodig?´ geldt voor mij als het startpunt bij aanvang van het behandeltraject. Sommige kinderen hobbelen feilloos door het leven richting de volwassenheidsfase, andere kinderen hebben net wat meer ondersteuning nodig. In sommige gevallen kan een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, autisme, angst, trauma, of een onveilige hechtingsstijl hieraan ten grondslag liggen. In de behandeling wil ik samen met ouders onderzoeken waar de unieke menselijke behoeften liggen van hun kind en hoe we de omgeving daarop kunnen laten aansluiten. Het ´(probleem)gedrag´ zie ik dan ook als een uiting van onvervulde menselijke behoeften. Normaliseren, verbinden en de relatie zijn thema’s die als een rode draad door mijn behandeltraject lopen. Ik geloof dat activiteitgericht werken helpt om toegang te krijgen tot het kind op emotioneel niveau en dat dit de mogelijkheid biedt om inzicht te krijgen in de belevingswereld en ontwikkelmogelijkheden. Deze bevindingen geef ik vervolgens weer terug aan ouders in de vorm van ouderbegeleiding.

.
KARLIJN

Orthopedagoog i.o.

.

Bij mij staat voorop dat ieder kind zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn. Daarbij ben ik altijd op zoek naar het vinden van de beste oplossing voor zowel het kind, de ouders als zijn of haar omgeving. Het is hierbij belangrijk dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat ieder kind uniek is en zijn of haar eigen talenten heeft. Dit heb ik tijdens mijn voorgaande opleiding, de Academische Pabo, veel in de praktijk gezien. Als leerkracht van een plusklas werk ik nu met kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging naast de reguliere stof in de klas. Hier zie ik kinderen van opleven en dat vind ik zo mooi om te zien! De extra uitdaging en aandacht geven weer plezier aan het leren. Ik vind het dus belangrijk om echt aan te kunnen sluiten bij de behoeften van een kind.