DIAGNOSTIEK

Soms is niet direct duidelijk wat er aan de hand is of waar de behandeling zich op moet richten. In dat geval kan diagnostisch onderzoek handig zijn. Wij betrekken altijd de opvoeders bij het onderzoek en het liefste ook de school. Een onderzoek bestaat vaak uit een combinatie van gespreksinformatie, testmateriaal en observaties. In het onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de vragen en advies gegeven. Het verslag wordt in een gesprek toegelicht.

GEDRAGSSCREENING

In een gedragsscreening worden de klachten uitgevraagd en geclusterd (gegroepeerd) waardoor er meer duidelijkheid en overzicht ontstaat. Daarnaast wordt zichtbaar in hoeverre het gedrag afwijkt van leeftijdsgenoten. Een gedragsscreening bestaat uit verschillende vragenlijsten die door de opvoeders, de leerkracht en eventueel het kind (afhankelijk van de leeftijd) worden ingevuld.

SOCIAAL-EMOTIONEEL

Als het kind vastloopt in sociale situaties of er zijn zorgen over de emotionele ontwikkeling dan kan sociaal-emotioneel onderzoek duidelijkheid geven. Zo kunnen we erachter komen wat er aan de hand is en hoe we een kind kunnen helpen.

INTELLIGENTIE

Wanneer er vragen zijn omtrent de cognitieve vermogens kan er een intelligentieonderzoek worden gedaan. Hierbij wordt er gekeken naar aangeleerde kennis, begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Doormiddel van intelligentieonderzoek wordt duidelijk wat de sterke kanten van het kind zijn, en waar het kind extra ondersteuning nodig heeft.