MOMENTEEL WORDT DE SITE VERNIEUWD. NIET ALLE INFORMATIE IS DAAROM TE VINDEN. MOCHTEN ER VRAGEN ZIJN KAN ER CONTACT OPGENOMEN WORDEN.

ZELFBEELD

AUTISME SPECTRUM STOORNIS

SOCIALE VAARDIGHEDEN

HOOGBEGAAFD

EMOTIE REGULATIE

Wegens het corona virus zetten wij zoveel mogelijk afspraken met kinderen, ouders en hulpverleners om in videoafspraken. Nieuwe aanmeldingen nemen wij nog steeds in behandeling. Wanneer het noodzakelijk is dat kinderen naar de praktijk komen dan volgen wij in ieder geval de richtlijnen van het RIVM en daarnaast vragen wij het volgende:

  • Ouders wachten indien mogelijk buiten of bij zeer jonge kinderen in de wachtkamer.
  • Kinderen wassen bij binnenkomst hun handen.