LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

Bij kinderen met een licht verstandelijke beperking is er veelal sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel: de kalenderleeftijd, de cognitieve ontwikkelingsleeftijd en de sociale- en emotionele ontwikkelingsleeftijd lopen sterk uiteen. Diagnostiek is er dan ook op gericht om de verschillende ontwikkelingsleeftijden in kaart te brengen, zodat de omgeving af kan stemmen op wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Naar aanleiding van diagnostiek wordt psycho-educatie gegeven: wat kan het kind aan? Welke grenzen en structuur geef je? Hoe kan je het kind deel laten nemen aan activiteiten en op welke manier communiceer je? Bij kinderen met een licht verstandelijke beperking is het vooral van belang dat de omgeving (thuis en school) afstemt op de behoeften van het kind.