HOOGBEGAAFDHEID

Er is sprake van hoogbegaafdheid wanneer het kind een hoog IQ heeft in combinatie met specifieke persoonlijkheidsfactoren, een grote mate van creativiteit en motivatie. Hoogbegaafdheid is voor een deel erfelijk. Hoogbegaafde kinderen kunnen moeite hebben met aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten met als gevolg buitengesloten of gepest worden en hierdoor minder ervaring opdoen met sociale vaardigheden. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een sterke (emotionele) gevoeligheid en kunnen hierdoor overspoeld of overprikkeld raken. Daarnaast hebben hoogbegaafde kinderen vaak een grote behoefte aan autonomie wat dikwijls leidt tot opvoedproblemen of schoolproblemen. Op school kan daarnaast faalangst, onderpresteren en/of verveling spelen.

Om er voor te zorgen dat een hoogbegaafd kind zich begrepen voelt is het belangrijk dat de omgeving aansluit bij de behoeften van het kind. Tijdens het eerste gesprek wordt er gekeken welke behandeling het best passend is. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de context waarin de klacht of de problematiek zich voor doet.